• Efterårs ridetur i skoven ved Sorø

DOA Årsnyt

Så er 'DOA Årsnyt' kommer retur fra trykken, de er lagt i kuverter, og er på vej med post Nord til alle jer der var medlemmer i 2018. Vi håber I vil nyde bladet, der indeholder en blanding af reportager fra medlemmerne, beskrivelser fra kåring / eliteskue og også noget fra diverse prøver og dyrskuer. Bladet kan selvfølgelig ikke indeholde detaljerede beskrivelser af alle arrangementer, men ikke desto mindre, håber vi at I vil finde fornøjelse i at læse det.

 

Hingstekåring.... 10 hingste tilmeldt.

Der har nu været sidste tilmelding til årets hingstekåring. Med fornøjelse kan vi fortælle at der er tilmeldt 10 hingste. Der er derfor noget at komme og kigge på, og da vi i år også har Palomino med til kåring, er der også lidt i andre farver. 

Der er gode overnatningsmuligheder i området, både på Hotel Svanen, der ligger i gåafstand, eller det nærved liggende Danhostel.

Hingstekåringen afholdes over 2 dage. Efter planen er der fast bund, løsspring, og ridning af de hingste der skal rides, om lørdagen.Alle hingste på 4 år og ældre, skal rides.

Søndag vises hingstene løse, og derefter oprangering og karakteristik. 

Vi afholder Generalforsamling umiddelbart efter hingstekåringens afslutning. Indkaldelse kommer i henhold til vedtægter.

Kontigent 2019

TIL MEDLEMMER AF DOA.

Vedr. kontingentopkrævning 2019.

Der er i dag sendt mail ud til alle dem jeg har mailadresser på vedr. betaling af kontingent for 2019. Desværre var der nogle stykker hvor mail adressen ikke virkede– dem har jeg prøvet at sende en sms/messenger til.

Desuden mangler jeg stadig nogle få mailadresser – de får et brev… (engang når posten når ud J)

Så er du medlem af DOA og ikke modtaget noget fra mig – så må du meget gerne give besked…. Enten pr. sms 20430465 eller mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jeg vil gerne ønske Jer alle et godt nytår og på gensyn i 2019.

Med venlig hilsen
Wenche Otto Hansen

Kasserer DOA

Datoer for aktiviteter i 2019

Så er der lidt datoer for årets aktiviteter.

26. januar Årsmøde i aktivitetsudvalg Sjælland - Næstved Bowling Center

23+24 februar 2019 Hingstekåring og Generalforsamling – Grindsted

21. juni kåring Slagelse

22. juni kåring Arden

23. juni kåring Revsø

24. august Eliteskue - Grindsted

25. august Indsyning ridebrugsprøve

7. september Kørebrøve start

28. september afslutning ridebrugsprøve

12. oktober kørebrugsprøve slut.

9. november medlemsmøde et centralt sted i landet.

Ret til ændringer forbeholdes...!

 

 

Resultater fra Kørebrugsprøve d. 14/10-18

Søndag den 14/10 holdt DOA afsluttende kørebrugsprøve hos Henrik Høper i Vojens.

Det var en dejlig dag – vi startede med fælles morgenkaffe/brød, og derefter blev hestene kørt hvor dommer Judith Kofoed afgav sine point.

Der var 3 Stationsafprøvninger og 2 endagsprøvninger.

Efter kørslen var der oprangering.......alle bestod.

Både Henrik Høper og Dommer Judith Kofoed havde rosende ord til hestene og deres temperament og niveau.

Resultater:
35 dages Stationsafprøvning:
1.: Sjasmina Nyholm/Marianne Nyholm Andersen 7,3 Point – hun modtog ærespræmie fra DOA.
2.: Dina B. Højbogaard/Torben Bastholm 7,2 Point​
3. Lerskovens Lady Isabell/ Tania Palmer & Ole Ehlers 7,1 Point
1 dags afprøvning:
1.: Peterslund Black Asli/ Susanne Aagaard Nielsen 7,1 Point – hun modtog ærespræmie fra DOA.
2.: Peterslund Blasck Aslan/Susanne Aagaard Nielsen 9,9 Point.

Tak for en dejlig dag!

Resultater fra Ridebrugsprøver 2018

Ridebrugsprøver 2018 blev i år afholdt hos Allan Blomgren på Billund Ridecenter den 29. okt. 2018. 

Det var en rigtig fin dag med oplagte heste, ryttere og ejere. Stedet var meget fint og Cafeteriet havde åbent så alle kunne få stillet den værste sult og tørst.

Der deltog 4 heste i 35 dages prøven, her bestod alle og fik deres ”R” i passet.

I Endagsprøven deltog 5 heste – 4 Oldenborg og 1 Trakhener. Her var der en som desværre ikke opnåede godkendelses point, så de må på den igen til næste år.

DOA takker for en dejlig dag – tak til alle der deltog og en stor tak til hjælperne.

Næste arrangement er Kørebrugsprøven d. 14. okt. 2018. Den holdes hos Henrik Høper i Vojens – men mere herom senere.

Klik her for at se resultaterne.

Fællesspisning i forbindelse med Hingstekåringen

Kære alle deltagere ved DOA's hingstekåring d. 23. + 24. februar

Der er indgået en aftale med Hotel Svanen om at vi kan mødes til noget fællesspisning lørdag aften efter kåringen. Du er selvfølgelig også velkommen, selvom du ikke skal sove på Hotellet. https://www.hotelsvanen-grindsted.dk/en/ Vil du gerne bestille overnatning på hotellet, så husk at sige at du er til Hingstekåring med DOA.

Der bliver serveret en hovedret med steg med grøntsager, kartofler og sauce. Til dessert, kage og is. Pris for 2 retter 195 inkl kaffe - derudover kommer drikkelse.

Tilmelding til spisning til Wenche, og du er først registreret når der er betalt. Du kan benytte konto nr. eller mobil pay der står angivet i hø side af hjemmesiden. - Deadline d. 17/2-2019 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Oldenborg Avl 2019.

Generalforsamlingen finder sted søndag den 24. februar kl. 13.00 i Rytterstuen på Grindsted Rideskole, Hedemarken 28, 7200 Grindsted.

Der er kun adgang og stemmeret for DOA-medlemmer.

Dagsorden ifølge vedtægter.

1.       Valg af dirigent

2.       Beretning fra formanden om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.       Fremlæggelse ag det reviderede regnskab

4.       Fastsættelse af kontingent

5.       Indkomne forslag… ingen forslag er fremsat.

6.       Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er:

Anders Olsen modtager ikke genvalg.

Camilla H. Christensen, modtager genvalg

Holger Jessen, modtager genvalg.

7.       Valg af revisorer og revisor suppleant.

8.       Eventuelt.

 Hingstekåringen forventes at slutte kl. ca. 11.00 og derefter er der mulighed for at købe frokost, inden Generalforsamlingen starter kl. 13.00

RESULTATER FRA DOA HINGSTEMATERIALPRØVE 2018

RESULTATER FRA DOA HINGSTEMATERIALPRØVE 2018

I samarbejde med Frederiksborgavlen afholdte DOA lørdag den 10. november 2018 materialprøven for hingste.

Frederiksborgavlen deltog med 3 hingste og DOA med 2.

Alle hingste bestod prøven

Samlet vinder af alle blev Fago af Toftlundgård OLH 863 e. Dragonens Faruq- Hubertus Alstrup, ejet af

Marianne og Lars Kjeldstrøm med 806.5 p.

En flink og omgængelig hingst med et særdeles godt temperament. Udviser særdeles god ridelighed i

dressur og arbejder godt i alle gangarter. Springer med middel teknik og kapacitet.

Konkurrenceegenskaberne er særdeles gode i dressur og middel i springning.

 

Mosevangs Mascot OLH 862 e.Mosevangs Marlo- Elbing, ejet af Arne Fey bestod prøven med 740.8 p.

Hingsten er flink og omgængelig, arbejder taktfast i alle gangarter og udviser god ridelighed. Springer villigt

Konkurrenceegenskaberne er gode i dressur og middel i springning.

Vi ønsker tillykke med resultatet.

Kørebrugsprøvens afslutning

Resultater fra Kørebrugsprøve d. 14/10-18

Søndag den 14/10 holdt DOA afsluttende kørebrugsprøve hos Henrik Høper i Vojens.

Det var en dejlig dag – vi startede med fælles morgenkaffe/brød, og derefter blev hestene kørt hvor dommer Judith Kofoed afgav sine point.

Der var 3 Stationsafprøvninger og 2 endagsprøvninger.

Efter kørslen var der oprangering, alle bestod. Både Henrik Høper og Dommer Judith Kofoed havde rosende ord til hestene og deres temperament og niveau.

Vinder af prøven Sjasmina Nyholm

Resultater:

35 dages Stationsafprøvning:

1.: Sjasmina Nyholm/Marianne Nyholm Andersen   7,3 Point – hun modtog ærespræmie fra DOA.

2.: Dina B. Højbogaard/Torben Bastholm 7,2 Point                 

3.  Lerskovens Lady Isabell/ Tania Palmer & Ole Ehlers 7,1 Point

1 dags afprøvning:

1.: Peterslund Black Asli/ Susanne Aagaard Nielsen 7,1 Point – hun modtog ærespræmie fra DOA.

2.: Peterslund Black Aslan/Susanne Aagaard Nielsen 6,9 Point.

Tak for en dejlig dag!

Wenche Otto Hansen

Hjælp og inspiration til årsmargasin

Kære Alle.

I bestyrelsen pusler vi med om det er muligt at udgive et blad, hvor vi ser tilbage på året der er gået... Det kan vi ikke gøre alene. Så sidder der nogen derude der gerne vil give foreningen en hjælpende hånd, og bidrage til at sådan et blad, så hold dig ikke tilbage med at skrive. Du behøver ikke kunne skrive 'artikler' men hvis du har noget på hjertet, hjælper vi med at få det ned på skrift.

Gode ideer modtages også... Skriv på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.