• Billeder fra Hingstekåring 2019

Hingstelisten

Husk at melde ind til hingstelisten hvis du har ændringer til denne. Det være sig både hingste der er udstationeret, kastreret eller afgået. Det er ikke bestyrelsens opgave, selv at opsøge denne viden via SEGES.

Informationen sendes til Niels Grøndahl niels@hingstedepotet.dk og Niels Højdahl This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Stævneresultat

Amanda Tarp Jensen har i weekenden haft debut i Ma1 på Dragonens Titbit. Det blev til en anden plads med 68.19% til C stævnet i Frederikshavn Rideklub.

Husk vi gerne modtager resultater til hjemmesiden.

Medlemsmøde i Aktivitetsudvalg Nord.

Dansk Oldenborg Avl - Aktivitetsudvalg Nord.

Afholder medlemsmøde den 14. marts 2019 kl. 19.30 på

Arden Rideskole, Brovej, 9510 Arden.

Dagsorden:

1. Bestyrelsen for DOA vil være repræsenteret og give en orientering om foreningens virke.

2. Beretning fra aktivitetsudvalget.

3. Valg til aktivitetsudvalg. Udvalget består pt. Af Didde Hauge Olesen og Sten Marcussen

4. Eventuelt

Vi ser gerne flere i udvalget.

Mød gerne op og vær med til at fremme Aktivitets Udvalg Nord. Medlemskab af DOA er nødvendig for at have stemmeret.

Af hensyn til cafeteriet er det nødvendig med tilmelding senest den 12. marts til

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller telefon 22178447 / 98311447.

På vegne af Aktivitets Udvalg Nord

Sten Marcussen

DOA Årsnyt

Så er 'DOA Årsnyt' kommer retur fra trykken, de er lagt i kuverter, og er på vej med post Nord til alle jer der var medlemmer i 2018. Vi håber I vil nyde bladet, der indeholder en blanding af reportager fra medlemmerne, beskrivelser fra kåring / eliteskue og også noget fra diverse prøver og dyrskuer. Bladet kan selvfølgelig ikke indeholde detaljerede beskrivelser af alle arrangementer, men ikke desto mindre, håber vi at I vil finde fornøjelse i at læse det.

 

Hingstekåring.... 10 hingste tilmeldt.

Der har nu været sidste tilmelding til årets hingstekåring. Med fornøjelse kan vi fortælle at der er tilmeldt 10 hingste. Der er derfor noget at komme og kigge på, og da vi i år også har Palomino med til kåring, er der også lidt i andre farver. 

Der er gode overnatningsmuligheder i området, både på Hotel Svanen, der ligger i gåafstand, eller det nærved liggende Danhostel.

Hingstekåringen afholdes over 2 dage. Efter planen er der fast bund, løsspring, og ridning af de hingste der skal rides, om lørdagen.Alle hingste på 4 år og ældre, skal rides.

Søndag vises hingstene løse, og derefter oprangering og karakteristik. 

Vi afholder Generalforsamling umiddelbart efter hingstekåringens afslutning. Indkaldelse kommer i henhold til vedtægter.

Kontigent 2019

TIL MEDLEMMER AF DOA.

Vedr. kontingentopkrævning 2019.

Der er i dag sendt mail ud til alle dem jeg har mailadresser på vedr. betaling af kontingent for 2019. Desværre var der nogle stykker hvor mail adressen ikke virkede– dem har jeg prøvet at sende en sms/messenger til.

Desuden mangler jeg stadig nogle få mailadresser – de får et brev… (engang når posten når ud J)

Så er du medlem af DOA og ikke modtaget noget fra mig – så må du meget gerne give besked…. Enten pr. sms 20430465 eller mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jeg vil gerne ønske Jer alle et godt nytår og på gensyn i 2019.

Med venlig hilsen
Wenche Otto Hansen

Kasserer DOA

Forårstur ved Sorø

Så er det snart tid til vores årlige forårstur i skoven. Turen er for både vogne og for ryttere. Dagen er som altid søndag, når vi går over til sommertid, så i år er det søndag d. 31. marts 2019. Vi mødes hos Keld Anholm på St. Ladegårdsvej 13, 4180 Sorø. Alle skal være klar til afgang præcis kl 10.00. Turen varer ca 3 timer. Der vil undervejs blive et stop ved Munkedammen, hvor vi vil drikke en medbragt øl eller vand - så husk selv at medbringe dette. Vi er nog...en stykker der har kaffe og kage med😊 Efter turen i skoven, spiser vi vores medbragte frokost i laden, hos Kirsten og Kjeld. For at ride eller køre i skoven skal man bruge et dagskort, det skal man selv sørge for at indløse inden start. Dagskortet kan købes her: http://www.stiftsor.dk/netbutik/produktliste/…

Tilmelding til turen skal ske til Karina Månsson 61995217 eller Kjeld Anholm på tlf 23618342.

Æresmedlem 2019 -

På årets Generalforsamling blev Sten Marcussen udnævnt til æresmedlem. Ved udnævnelsen sagde Niels Grøndahl: 

Når vi i dag (på Generalforsamlingen!) tager skridt til at udnævne et nyt Æresmedlem der det ikke fordi at der er gået tradition i at der ved hver generalforsamling skal udnævnes et sådant.

Årets æresmedlem har faktisk gennem sit arbejde for Dansk Oldenborg Avl i flere år stået på manges

ønskeliste til at modtage denne æresbevisning.

Både på det avlsmæssige og ikke mindst på det organisatoriske plan har vedkommende gjort en stor indsats.

Gennem sit bestyrelsesarbejde, ligesom at mange års dommergerning har bevirket at vedkommende har

opnået en stor respekt og anerkendelse ikke blot blandt medlemmerne i vores forening Dansk Oldenborg

Avl, men så sandelig og i andre kredse.

Ord som hjælpsomhed, ordentlighed, flid, vedholdenhed og gæstfrihed i forbindelse med arrangementer

i Nord, er vel nogle af de ord som passer godt på personligheden bag dette års æresmedlem.

Jeg er derfor særdeles glad for at kunne bede dig Sten Marcussen komme herop og modtage denne

velfortjente æresbevisning fra Dansk Oldenborg Avl.

Billeder fra Hingstekåring 2019

Datoer for aktiviteter i 2019

Så er der lidt datoer for årets aktiviteter.

14. marts kl. 19.30 medlemsmøde i aktivitetsudvalg Nord.

9. juni Championat, stævne og DM – Sjælland. (sted kommer)

21. juni kåring Slagelse

22. juni kåring, Championat, stævne og DM Revsø

23. juni kåring, Championat, stævne og DM Arden

24. august Eliteskue – Grindsted

25. august Indsyning ridebrugsprøve

7. september Kørebrøve start

28. september afslutning ridebrugsprøve

12. oktober kørebrugsprøve slut.

9. november medlemsmøde et centralt sted i landet.

Ret til ændringer forbeholdes...! 

 

Fællesspisning i forbindelse med Hingstekåringen

Kære alle deltagere ved DOA's hingstekåring d. 23. + 24. februar

Der er indgået en aftale med Hotel Svanen om at vi kan mødes til noget fællesspisning lørdag aften efter kåringen. Du er selvfølgelig også velkommen, selvom du ikke skal sove på Hotellet. https://www.hotelsvanen-grindsted.dk/en/ Vil du gerne bestille overnatning på hotellet, så husk at sige at du er til Hingstekåring med DOA.

Der bliver serveret en hovedret med steg med grøntsager, kartofler og sauce. Til dessert, kage og is. Pris for 2 retter 195 inkl kaffe - derudover kommer drikkelse.

Tilmelding til spisning til Wenche, og du er først registreret når der er betalt. Du kan benytte konto nr. eller mobil pay der står angivet i hø side af hjemmesiden. - Deadline d. 17/2-2019 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Oldenborg Avl 2019.

Generalforsamlingen finder sted søndag den 24. februar kl. 13.00 i Rytterstuen på Grindsted Rideskole, Hedemarken 28, 7200 Grindsted.

Der er kun adgang og stemmeret for DOA-medlemmer.

Dagsorden ifølge vedtægter.

1.       Valg af dirigent

2.       Beretning fra formanden om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.       Fremlæggelse ag det reviderede regnskab

4.       Fastsættelse af kontingent

5.       Indkomne forslag… ingen forslag er fremsat.

6.       Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er:

Anders Olsen modtager ikke genvalg.

Camilla H. Christensen, modtager genvalg

Holger Jessen, modtager genvalg.

7.       Valg af revisorer og revisor suppleant.

8.       Eventuelt.

 Hingstekåringen forventes at slutte kl. ca. 11.00 og derefter er der mulighed for at købe frokost, inden Generalforsamlingen starter kl. 13.00