Nyt fra bestyrelsen 9. november 2013

  Lena Fransgaard har ønsket at udtræde af bestyrelsen pr. 9. november 2013.

  Birgitte Høyer, der blev valgt som 2. suppleant på sidste generalforsamling, indtræder derfor i bestyrelsen i stedet for Lena Fransgaard.

  I kraft af, at Poul Pedersen har fungeret som næstformand, vil han pr. d.d. indtræde som formand i bestyrelsen.

  Indtil næstkommende generalforsamling, vil bestyrelsen bestå af følgende medlemmer:

  • Formand: Poul Pedersen
  • Formand, Teknisk udvalg: Søren Solgaard Nielsen
  • Kasserer: Pernille Mortensen
  • Sekretær: Anni Nielsen
  • Menigt medlem: Birgitte Høyer