Nyt fra bestyrelsen - januar 2014

  Championater 2014

  Dansk rideforbund har frafaldet krav om betaling for afholdelse af championater i avlsforbund. Dvs. der i 2014 igen kan afholdes championater og interne stævner. Der skal betales for brug af DRF programmer og brug af dommere.

  Hoppekåringer, føl-, plagskuer og championater 2014

  • 27. juni 2014 i nord
  • 28. juni 2014 i syd
  • 29. juni 2014 på sjælland.

  Eliteskue søndag den 27. juli 2014.

  Dansk oldenborgnyt

  Bestyrelsen ønsker at oprette et redaktionsudvalg. Vi vil gerne opfordre medlemmer, der har interesse, i at sidde, i et redaktionsudvalg, til at kontakte bestyrelsen.

  Generalforsamling

  Mulighed for en landsdækkende hoppekåring i 2015 ønskes drøftet.