Bestyrelsen kontaktet vedr. Generalforsamling 2015

    Bestyrelsen i Dansk Oldenborg Avl har modtaget flg. brev:

    Bestyrelsen har herefter henvendt sig til SEGES P/S for at rådføre sig omkring det modtagede brev, og har fået flg. svar fra jurdisk specialkonsulent Morten Haahr Jensen fra SEGES:

    Svar fra SEGES vedr. brev til bestyrelsen i DOA vedr. generalforsamling 2015

    Mvh
    Bestyrelsen i Dansk Oldenborg Avl