En veloverstået hestevogntur i dejligt forårsvejr. 5 hestevogne og 3 ryttere.

Turen gik ud fra Kirsten og Kjeld Anholm ved Sorø, hvor der også efterfølgende var spisning.

Turen er en tradition som altid har haft god tilslutning. Den markerer på en måde at foråret er stærkt på vej, og at der nu kommer lyse aftner der kan bruges på masser af heste aktiviteter.