I Dansk Oldenborg Avl afholdes der hvert år kåring og bedømmelse. Herunder kan du læse en kort beskrivelse omkring hvilke heste, der kan deltage. Skulle der være tvivl efter gennemlæsning, så er det muligt at kontakte et bestyrelsesmedlem, som altid vil være behjælpelig med vejledning.

Til kåring og bedømmelse inddeles hestene efter alder således, at 3 års heste er i et hold, 4 års i et andet, og 5 års og ældre i et tredje. Der inddeles desuden efter renavlede (88%-100%) Forædlede (25%-87%) og forregister. Føl inddeles efter hopper og hingste, samt efter renavlede, forædlede og forregister. Plage inddeles efter renavlede, forædlede og forregister.

Hopper og vallakker måles (stang, bånd, gjord og pibe) Derefter mønstres de lige frem og tilbage på fast bund, i både skridt og trav. Her kigger dommerne på takt, benstilling og danner sig et ’første indtryk’. Efter fast bund vises hesten i sit hold på skridtvolte i ridehuset. Derefter vises de enkeltvis i ridehuset, både på trekant i skridt og trav, samt løs, således gallopen også kan vurderes. Afslutningsvis oprangeres holdet.

Hoppekåring

Hopperne kan deltage fra de er 3 år.

Hopper der er efter DOA kårede forældre og har DOA - rødt pas, kan optages i hovedafsnittet. Der ud over kan hopper efter EU godkendte XX fuldblodshingste og SW hingste fremstilles til kåring. Dette såfremt deres afstamning kan godkendes af DOA.

Hopper efter DOA kåret og avlsgodkendt hingste, men hvor morsiden ikke lever op til DOA afstamning / kåringsregler, kan fremstilles, og optages i hhv. F1, F2 og F3 forregister.

Vallakkåring

Vallakkåring er en eksteiørbedømmelse som vallakker kan deltage i fra de er 3 år. Alle vallakker med DOA pas, samt vallakker med min 25 % oldenborgblod efter en DOA avlsgodkendt eller kåret hingst kan fremstilles.

Desuden kan vallakker efter EU godkendte XX fuldblodshingste og SW hingste fremstilles til kåring. Dette såfremt deres afstamning kan godkendes af DOA. En sådan vallakkåring er adgangsgiven til DM - kvalifikationen, Championater, brugsprøver og DOA stævner. Uden en vallakkåring kan disse vallakker ikke deltage i til DM - kvalifikationen, Championater, brugsprøver og DOA stævner. Passets farve ændres ikke i forbindelse med kåringen, men der bliver indsat en label i hestepasset, med DOA stempel, hvor resultatet af eksteiørbedømmelsen skrives.

Plagskue

Plagskue afholdes sammen med de regionale kåringer og bedømmelser. Til plagskue kan 1 og 2 års hopper deltage. Det er kun hoppeplage efter DOA kårede og avlsgodkendte hingste der kan fremstilles. 2 års hopper der opnår 23p, er inviteret til 2 års finalen ved eliteskuet. 2 års hopperne skal fremvises på alm trensebid.

Følskue

Følskuerne afholdes sammen med de regionale kåringer og bedømmelser. Det er kun føl efter en DOA kåret eller avlsgodkendt hingst, der kan deltage. Føllet kan deltage, selvom morsiden ikke er af DOA godkendt / kåring. Føl efter ikke DOA kårede hingste, kan ikke deltage. Føl der opnår 9p i helhed, og som ved senere kåring vil være berettiget til optagelse i hovedafsnittet, bliver inviteret til eliteskuet. Føllet skal på fremstillingstidspunktet være registreret hos SEGES.