Der forekommer at være nogen forvirring mht. afkom efter EU-hingste – hvornår kan de udstilles?

Der forekommer ind imellem spørgsmål til, hvilke regler, der gælder for kåring af afkom efter hingste, som bedækker i Danmark på baggrund af EU-regler – såkaldte EU-hingste.

Afkom efter EU-hingste kan stilles til hhv. hingste- og hoppekåring – det førstkommende år, hvor alderen gør det muligt – p.t. er det for hingste 2½ år og for hopper 3 år. Afkommet skal opfylde de samme afstamningsmæssige kriterier, som DOA-avlede hingste og hopper til kåring. For hoppernes vedkommende kan de optages i hovedafsnit eller forregister – alt afhængig af moderafstamning.

Hingsten skal selv for at få sit afkom godkendt i Dansk Oldenborg Avl opfylde de samme afstamningskriterier som danske hingste – nemlig original oldenborgafstamning, xx-fuldblod og Condor-afstamning. I den forbindelse er østfrisisk afstamning det samme som original afstamning.

Rummer hingsten derimod ox-araber, tuigpaard, gelder, varmblod eller anden fremmed afstamning i sine 4 første led, kan afkommet ikke godkendes. Det må være op til hingsteejeren at informere eventuelle hoppeejere om hingstens afstamningsmæssige begrænsninger. Ligesom det er hingsteejerens eget ansvar at søge godtgjort, om hingsten kan godkendes i Danmark herunder også mht. materialprøver – og i øvrigt forestå de fornødne registreringer på Landscentret Hestes stambogskontor.

Der kan ikke i Dansk Oldenborg Avls regi stilles føl til følskuer eller plage til plageskuer. Der oprettes ikke – som ellers påstået – særskilte hold for afkom efter EU-hingste. Dette gælder også dyrskuer, hvor Dansk Oldenborg Avl er medbestemmende. Der kan kun stilles afkom til disse arrangementer efter DOA-kårede/avlsgodkendte hingste.