Årsmøde Aktivitetsudvalg Sjælland
Aktivitetsudvalg Sjælland indkalder til årsmøde lørdag d. 27. januar kl. 15.30 i City Bowling
Roskilde - Ro's Have 16, 4000 Roskilde.
Alle er velkommen, men kun medlemmer af foreningen kan stemme.
Tilmelding til Kirsten på tlf.: 40164083. Betaling på mobile Box: 8894YN
Ved tilmelding husk at oplyse, om man ønsker at deltage i bowling.
Betalt tilmelding er bindende.
Pris for kaffe/the & kage, bowling + skoleje og årstidens buffet: 300 kr. pr. person
Hvis man kun ønsker at deltage i mødet, koster det 50 kr. for kaffe/the & kage pr. person.
Drikkelse er for egen regning.
Vi starter kl. 15.30 med kaffe & kage.
KL. ca. 16.00 starter årsmødet.

aktivitetsudvlg_sj.png

Dagsorden:

1. Velkomst.
2. Valg af dirigent.
3. Årsberetning v. Isabella Høj Christensen.
4. Regnskab v. Kirsten Christiansen.
5. Valg til Aktivitetsudvalget.
På valg er:
Helena Dam – ønsker genvalg.
Kirsten Christiansen - ikke på valg.
Maria Textor – ikke på valg.
Isabella Høj Christensen - ønsker ikke genvalg.
6. Kommende aktiviteter.
7. Evt.
Kl. 18.00-19.00 bowling.
Herefter spisning.
Sidste frist for tilmelding er d. 8. januar.
Vi søger nye medlemmer til udvalget, så hvis du brænder for at arrangere aktiviteter for
Oldenborg folket, og er medlem af Dansk Oldenborg Avl, så meld dig på dagen.
Se mere om udvalget og vores arbejde, på vores Facebook side: Aktivitetsudvalg Sjælland.
Vel mødt! 
Venlig hilsen Aktivitetsudvalg Sjælland.