Der indkaldes til generalforsamling i Dansk Oldenborg Avl d. 17. marts kl. 10.00 på Billund Sportsrideklub, Løvlundvej 4, 7190 Billund, med efterfølgende ekstraordinær generalforsamling samme sted.
Foreningen er vært til morgenkaffe med rundstykker, husk derfor tilmelding til Wenche på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. senest torsdag d. 14.3 -24. 

Velkomst ved Niels Grøndahl.

dagsorden_1.png

Kun medlemmer der har betalt kontingent for 2024 samt indbudte gæster har adgang til generalforsamlingen.
Til frokost er der mulighed for at købe smørrebrød jf. mail sendt d. 18.2 – 24 (husk bestilling hos Wenche) samt øl og vand. Cafeteriaet er ikke åbent for øvrig forplejning.
Vel mødt til den årlige generalforsamling.

 

Forslag til afstemning

Forslag fra bestyrelsen om bibeholdelse eller ændring af foreningens logo.
Med afsæt i dialogen fra medlemsmødet i efteråret 2023 fremsætter bestyrelsen herved forslag om ændring / modernisering af DOAs logo. Nedenfor er de 3 logoer afbilledet. Logo nr. 1 er en modernisering af det eksisterende logo. Nr 2. er en ændring med et mere moderne udtryk. Nr. 3 er logoet som det ser ud nu.
På stemmesedlen angiver du det tal der står ved det logo du mener skal være DOAs logo.

logo1.png

 

Forslagsstiller Kristina Volmer Christensen mfl.

Forslag til ændring af foreningens vedtægter
Forslag om ændring af foreningens vedtægter kapitel 2, punkt 4, stk. 3 med nuværende ordlyd: ’’Kåringskommissioner: Bestyrelsen udpeger en hingste- og hoppekåringskommission’’
Dette forslås ændret til følgende:
’Kåringskommissioner: Bestyrelsen udpeger en hingste- og hoppekåringskommission. Dog kan bestyrelsesmedlemmer ikke selv være dommere’’