Hotel Skanderborghus, d. 26. februar 2011.

Referat af ordinær generalforsamling

a.

Valg af dirigent blev:

 • Peter Lund

og

Stemmetællere blev:

 • Pernille Mortensen
 • Rikke Bjerre
 • Camilla Eriksen

Peter Lund kunne berette, at generalforsamlingen er lovlig indvarslet og beslutningsdygtig og lovligt indvarslet

Valg af referent:

 • Vibeke Vandbæk

Dødsfald:

 • Gudmund Hansen, Bryrup
 • Viggo Jørgensen, Vejle

1 min. stilhed, ære være deres minde.

b.

Beretning fra formanden om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Formandens beretning er godkendt

c.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved Lena Fransgaard

Spørgsmål:

Chr. Jepsen: Hoppekåring overskud – championat og følskue gav underskud ?

Lena: Supl. vi har valgt at bogføre det under hoppekåring pga. resultaterne optages i stambogen.

Camilla Larsen: Bestyrelsesudgifter, hvad dækker den ?

Lena: Det er tlf. og lokaletilskud til bestyrelsesmedlemmerne.

Regnskabet enstemmigt godkendt

d.

Kontingentet fortsætter uændret i 2012.

e.

Arbejdsplan for 2011:

26. februar:                         Ordinær generalforsamling Skanderborghus.

Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling

er der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling
samme sted.

 • 1. Maj: Sidste tilmelding til hoppekåring.
 • 16. juni: Hoppekåring i Nord.
 • 17. juni: Hoppekåring i Syd.
 • 18. juni: Hoppekåring på Sjælland.

Spørgsmål:

Henrik Jensen: Foreslår, at Hoppekåringen flyttes ? Blev også foreslået sidste år, da det falder sammen med Hjørring Dyrskue.

Svar fra formanden: Har forsøgt, pga. dommere og dyrskueoversigt er det vanskeligt – kan måske flyttes til sidst i maj.

Arbejdsplan for det kommende år: Godkendt

f.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Der er i alt 67 stemmeberettigede.

På valg er:

 • Erling Aabenhus – er villig til genvalg
 • Poul Pedersen – er villig til genvalg
 • Søren Solgaard Nielsen - er villig til genvalg

Forslag: Holger Jessen

Ivar Solgaard opfordrede til at stemme på Erling Aabenhus.

Skriftlig afstemning:

Erling Aabenhus:                                   56

Søren Solgaard Neilsen:                          42

Poul Pedersen:                                      42

Holger Jessen:                                       29

Resultat:

Erling, Søren og Poul er genvalgt.

2 suppleanter:

 • Holger Jessen – er villig til genvalg
 • Kaj Pedersen – ønsker ikke genvalg

Forslag:

 • Niels Olsen
 • Christian Jepsen

Skriftlig afstemning:

Holger Jessen:                   39

Niels Olsen:                       19

Christian Jepsen:                38

Afstemning igen om 1. og 2. suppleant:

Holger:                                29

Chr.:                                    36

Resultat:

Christian Jepsen:                1. suppleant

Holger Jessen:                   2. suppleant

Derefter middagspause – 1 time.

g.

Valg af revisorer og revisorsuppleant

Nuværende suppleanter Niels Grøndahl og Jørgen Arendt-Jensen er begge villige til genvalg

Niels Grøndahl er villig til genvalg

Jørgen Arendt-Jensen har tilkendegivet, at han er villig til genvalg – er ikke tilstede i dag.

Er begge genvalgt.

Suppleant er Hans H. Bak

h.

Indkomne forslag:

På DOA´s generalforsamling 2010 blev det af bestyrelsen fremlagte forslag om ændring af beregningsmetoden for blodprocenten vedtaget… Vi anser ikke dette forslag for rettidigt indkommet, idet det ikke blev nævnt og tilsendt under forespørgsel om indkomne forslag.. Bestyrelsen, såvel som menige medlemmer har ifølge vedtægterne ingen ret til at fremsætte nye forslag efter fristen den 1. januar… Vi forlanger (anmoder) derfor at dette forslag trækkes tilbage med tilbagevirkende kraft…. Såfremt dette ikke sker, fremsættes følgende forslag til behandling på generalforsamlingen 2011…:

Ved registrereing af oldenborgføl registreres det automatisk, hvor meget oldenborgblod der er i afstamningen og det påføres registreringsattesten. Oldenborgandel beregnes som gennemsnit af forældrenes. Det beregnede tal oprundes til nærmeste 1/8 ( 25%.37,5%,50%,62,5%75%,87,5% og 100%)

Venlig hilsen

Niels Grøndahl, Åge B. Rasmussen, Steen Marcussen, Peter Jensen, Jørgen Lambertsen, Arne Fey, Ove Nygård og Henrik Jensen

Niels Grøndahl fremlagde forslaget og rejste tvivl om lovligheden af varslingen i bestyrelsens forslag 2010.

Karsen Aase: Påpegede vedtægterne og at intet er fortaget ulovligt.

Peter Jensen: Tog forkert af det gule og hvide hæfte.

Holger Jessen: Forslag blev først udfærdiget 1 uge før sidste generalforsamling.

Niels Grøndahl: Forslag er for sent ude. Vil bestyrelsen trække det med tilbagevirkende kraft?

Svar fra formanden:
Ikke interesseret i at trække beslutningen tilbage. Det er i orden med tidligere offentliggørelse af forslag, men skal gælde for fremtiden.

Karsten Aase: Kommentere eks. – en fløjhingst stod med 50%, hvor den reelle % var på 37,5%.

Niels: Kan Disk. Blodprocent uendeligt – det der sker nu er: helsøskende med forskellig %.

Generelt findes kun ganske få rigtig renstammede – og når man avler tilbage, bliver for besværligt.

Steen Marcussen: Står ved at have underskrevet brevet og evt. ændringer skal fremlægges i god tid.

Holger Jessen: Anbefaler at stemme forslaget ned. Kan aldrig være forkert at gøre noget som er rigtigt, at lægge tallene sammen – dividere med to = nøjagtige tal.

Niels Grøndahl: Lyder godt at lægge sammen, men lander man det rigtige sted ? hvad med 1/4 % ?

Erling og Lena kommenterer: Står i det gule hæfte stk. 2.

Jane Buch: Synes det er den rigtige beregning på generalforsamlingen sidste år – ærlighed kan aldrig være forkert. Anbefaler at nedstemme det indkomne forslag.

Aage Rasmussen: Hvis ikke de er rigtige i dag, bliver de heller ikke rigtige efter de nye regler.

Erling: Foreslået at regne tilbage i stamtavlernes 5 led, men skal respektere de tidligere års beregninger.

Karsten Aase: Forslår, at lave et forslag gældende for alle heste til næste generalforsamling.

Jørn Vandbæk: Nægter, da nogle af mine heste så ryger ud af avlen.

Erling: Er I klar over hvorfor Landsudvalget påfører forædlingsprocenten på vore oldenborgheste?

Karsten Aase: Varmblod er ikke med i beregningen.

Niels: Forkert at sammenligne, da Landskontorets database er fyldt med fejl – er enig med Karsten Aase. Har ret til at komme med forslag og så er det op til demokratiet at afgøre det. Antal fuld renstammede i landet kan tælles på en hånd. Det tager 5 generationer med nyt blod.

Formanden: Man skal vende tingene rigtigt.

Niels Grøndahl: Opfordrer til at stemme for forslaget, fordi det er med til at føre oldenborgavlen i den rigtige retning, heste som man kan sælge og få noget ud af.

Jane Buch: Tror begreberne bliver blandet. Beregningsmetoden man finder på Landskontoret i dag bliver betalt af Dansk Varmblod – det er en gratis beregningsmetode til fri afbenyttelse som Oldenborgforeningen har benyttet sig af.

Karsten Aase: Der mangler styr på begreberne og gør rede herfor.

Afstemningsresultat:

Ja:                 19

Nej:               48

Resultat: Forslaget faldetI.                    Eventuelt.

Niels Grøndahl: Undre sig lidt over kun 19 stemmer.

Thomas Rasmussen: Mangler adresser i bladet på, hvor man skal møde.

Peter Jensen: Sidste afholdte hingstekåring var en hingst, som er strubepiber.

Formanden: Ikke viden om og på kåringspapirerne er der ingen bemærkninger.

Formanden oplæser dyrlægens kommentarer til DV kåringen i 2001.

Punktet blev diskuteret.

Formanden: Måske en idé med Landshoppekåring - kunne det være interessant?

Henrik Jensen: God idé, måske først i juli måned en weekend.

Niels Grøndahl: Kommenterede hingstekåring udmærket sammen med trakenerne – fine forhold og godt tiltag. For udstillere ikke så godt skal nu bruge 2 dage i stedet for 1.  Synes ikke det er rimeligt selv at skulle betale for underholdning/opvisning. Mente TAF fik det gratis.

Lena: Det er aftalt med kr. 800,- ens for alle.

Thomas Rasmussen: Annoncering og hingstekåring, hvor kan man se det ? Meget for sent ude og der manglede oldenborgflag.

Lena: Glemte flag desværre – Mht. til kataloget: DOA havde materialet færdigt en måned før, men TAF er vant til først at få kataloget på kåringspladsen! Det var dér, det gik galt. Dog skete der ændringer i tidsplanen helt indtil 8-10 dage før.

Steen Marcussen: Hingstekåring – i god tid før, og oplys, hvad der står i vedtægterne. (mht. de 7 points i helhed)

Søren Solgaard: Giv dem beskrivelsen i hånden.

Steen Marcussen: Kan godt følge Søren – men alle, også puplikum, skal have tal med hjem.

Formanden: Selvfølgelig, men det skal oplyses hvorfor hingsten ikke kan bruges til avl.

Niels Grøndahl: Holder med Søren. Bedømmelsen skulle måske gå til forbundet og til ejeren – men mest rigtigt at den går til ejeren og kun til ejeren, så er det op til ham.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Afslutning ved formanden – vil undersøge med 7 point hingste.

10 min. pause inden ekstraordinær generalforsamling.

Dirigent Peter Lund  _____________________________________

Ekstraordinær generalforsamling.

Samme dirigent og referent.

Enighed om nye vedtægter – det gule hæfte.

Gennemgået af Lena Fransgaard.

Spørgsmål:

Gamle medlemmer skal ikke kunne  sende forslag – forslag senest 15. Januar.

Hingstelisten – kan man opdatere den i blad nr. 2 og elektronisk f.eks. 15.3.

Er det komplette vedtægter ?

Mangler aktivitetsudvalg.

Karsten Aase: Har aldrig været med i vedtægterne.

Lena: Skal måske flettes ind på en eller anden måde.

Løsning: Måske et kap. 8 ?

Jørn Vandbæk: Er en adhock funktion og skal ikke med.

Christian: Hvem bestemmer over kassen ?

Holger: Blev dengang oprettet til en forlænget arm og er ikke forening i forening og evt. kasse tilhører bestyrelsen.

Formanden: Bestyrelsen er øverst ansvarlig.

Poul: Dem som har tjent dem er dem, som må bruge dem.

Jørn Vandbæk: Hvad hvis et arkitivetsudvalg giver underskud ?

Det er bestyrelsesmedlemmet i aktivitetsudvalg, der er ansvarlig herfor.

Jane: Måske skulle datoen for generalforsamlingen blive stående som hidtil?

Beslutning: Bibeholder inden 1. Marts.

Niels Grøndahl: Kap. 5 stk. 7 – gælder det også forslag fra bestyrelsen ?

Løsningsforslag: kan rekvireres senest 8 dage før for egen regning.

Holger Jessen: Pas på, mulighederne for ændringsforslag.

Niels Grøndahl: Kan godt blive en dyr fornøjelse, at gå til generalforsamling, synes det er for dyrt.

Lena Fransgaard: Har følere ude, for at finde et andet sted, med fornuftige priser.

Jane: Man skal have tillid til bestyrelsen.

Holger Jessen: Opfordrer til beslutning.

Afstemning blev afholdt om:

Uenighed om kap. 5 – punkt 7:

”1. januar” rettes til ”15. januar”.

”Disse” rettes til ”alle forslag”

Nyt punkt indsættes:

8. Ændringer til indkomne forslag kan dog fremsættes på generalforsamlingen.

Afstemning og resultat:

Ja:                 39

Nej:                 8

Blanke:            3

Forslaget er vedtaget.

Spørgsmål vedr. §2 Afstamningskrav, stk. 2.

”5 led” rettes til ”5 fædre led – dvs. MF, MMF, MMMF og MMMMF.

§9 Afkomsstatistik:

”fortegnelse over” indsættes.

Der blev foretaget afstemning om ændringerne.

Afstemning og resultat:

Ja:                 35

Nej:               11

Blanke:            2

Ugyldig:           1

Forslag var tiltænkt som vejledende, da det kun er under generelle kåringsbetingelser.

Afrunding af mødet af dirigent og formand.

Tak for i dag og god takt og tone.

Som dirigent:                                            __________________________

Peter Lund