Middelfart Ridecenter, d. 23. februar 2013.

Referat af ordinær generalforsamling:

a.

Valg af dirigent:

Peter Lund valgt.

 

Valg af stemmetællere:

Camilla Eriksen

Pernille Mortensen

Jørn Vandbæk

 

Peter Lund kunne berette, at generalforsamlingen er lovlig indvarslet, beslutningslovlig og i gang.

 

Valg af referent:

Vibeke Vandbæk

 

Dødsfald:

Æresmedlem Svend Pedersen, Farsø

Æresmedlem Jens Hansen, Løkken

Kaj Pedersen, Dianalund

Hans H. Bak, Dronninglund

Thorkild Fransgaard, som var en af vore trofaste sponsorer

 

Der blev holdt et minuts stilhed ære være deres minde.

 

b. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Udnævnelse et fortjent æresmedlem:

Ivar Solgaard Nielsen

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til formandens beretning og den blev hermed godkendt.

c. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Lena Fransgaard fremlagde et flot revideret regnskab.

Spørgsmål:

Niels Grøndahl: Stor ros og bifald til kasserer Lena Fransgaard og bestyrelsen, for et godt og stort stykke arbejde, som har resulteret i et flot regnskabsmæssigt resultat.

Regnskabet enstemmigt godkendt

d. Fastsættelse af kontingent:

Kontingentet fortsætter i 2013 uændret.

e. Indkomne forslag:

  1. Forslag til ændring af kåringsreglerne og ikke vedtægterne vedr. hingstefremvisning indkommet fra Birgitte Høyer.

Spørgsmål og kommentarer:

Jimmy Quist synes vi skal støtte op om det, vi skal være bedre til at blive set og få det ud.

Anni Nielsen synes vi skal stemme ja og senere ligeledes det samme med hopperne

Pernille Mortensen vil gerne have, at vore heste skal være brugsheste

Ella Graversen, en 3 års hingst skal ikke være under rytter, men longe er super fint. Det blev bl.a. nævnt, at vi skal passe på ikke at sætte hobbyavlernerne af.

Camilla Eriksen er bekymret for for tidlig tilridning.

Svar fra Birgitte Høyer: God ide at starte tidligt, så vi bl.a. også kan tumle dem.

Susanne Mathiassen bakker op om forslaget.

Jørn Vandbæk: Synes gangarterne er tydelige i fri dressur og nyder synet af dem.

Niels Grøndal: Kom ind til sagens kerne, foreslår en vejledende afstemning til bestyrelsen.

Er det nødvendigt med mønstring, man ser dem jo også i mønstring på fast bund.

Niels Grøndal - Kan godt skære ned på tiden.

Formanden – Man kan måske også kræve lidt af hesten længere fremme ?

Torben Bastholm: Måske bedre at give mere tid, så hestene falder lidt mere til ro

inden fremvisning.

Birgitte Høyer: En tak til Karsten, efter avlsmødet er der kommet mere i bladet.

 

Vejledende skriftlig afstemning:

Ja: 33

Nej: 13

Blank: 3

 

  1. Brugsprøve for hopper og vallakker deles op i en dressurdel og en springdel - dvs. et dressurresultat og et springresultat – forslag fra Tina Grooss

Punktet blev diskuteret igennem, om for og imod og der kom flere spørgsmål og kommentarer:

 

Anni: Anbefaler vi stemmer ja

Niels Grøndahl: Man kan evt. fremhæve hver resultat og så lave en samlet ?

Camilla Eriksen: Der skal sættes nogle flere regler op inden man kan tage stilling

Formanden: Fastsætter, at det er en brugsprøve og støtter Niels Grøndahls mening – det er dressuren man vægter

 

Formanden anbefaler man stemmer ja.

 

Skriftlig afstemning for opdelt dressurresultat, springresultat og til sidst et samlet

resultat:

Ja: 45

Nej: 2

Blanke: 2

 

Frokostpause.

 

f. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Der er i alt 49 stemmeberettiget.

 

På valg er:

Erling Aabenhuus

Poul Pedersen

Søren Solgaard Nielsen

 

Erling Aabenhuus - er villig til genvalg

Poul Pedersen - er villig til genvalg

Søren Solgaard Nielsen - er villig til genvalg

 

Forslag:

Thomas Rasmussen

Birgitte Høyer

 

Præsentation af de opstillede kandidater.

 

Skriftlig afstemning:

 

Resultat:

 

Følgende valgt:

Erling: 25

Søren: 40

Poul: 24

Birgitte: 24

Thomas: 21

 

Omvalg pga. stemmelighed på Poul og Birgitte:

Poul: 28

Birgitte: 21

 

Resultat:

Erling Aabenhuus

Søren Solgaard

Poul Pedersen

 

Valg af 2 suppleanter:

Thomas Rasmussen

Birgitte Høyer

Pernille Mortensen

 

Præsentationsrunde af opstillede kandidater

Skriftlig afstemning:

 

Afstemning om suppleanter:

Thomas Rasmussen: 19

Birgitte Høyer: 21

Pernille Mortensen: 38

 

Afstemning om 1. og 2. suppleant:

Resultat:

Pernille Mortensen : 35 stemmer 1. suppleant

Birgitte Høyer: 13 stemmer 2. suppleant

 

 

g. Valg af revisorer, revisorsuppleant og suppleant

Nuværende suppleanter Niels Grøndahl og Jørgen Arendt-Jensen er begge villige til genvalg

Forslag:

Niels Grøndahl - er villig til genvalg

Jørgen Arendt-Jensen har tilkendegivet, at han er villig til genvalg, men er ikke tilstede i dag

Begge er genvalgt.

 

Valg af revisorsuppleant:

Jørgen Lambertsen

 

h. Eventuelt:

Debat, kommentarer og spørgsmål:

Tina Grooss: Fortalte om DOA’s Championat, der har Dansk Ride Forbund fået en ny regel – man skal have dispensation, som koster kr. 6.500,-. synes man rammer dem som skal starter og mener vi skal have licens.

Kommentarer til ovennævnte:

Pernille: Kan risikere at blive udelukket, hvis man ikke betaler

Formanden: Har ikke fået information og kan ikke gælde endnu.

Jørn Vandbæk: Læste op fra en mail modtaget fra DRF. Mener først det gælder fra 2014. Vi er nødt til at betale gebyret.

Tina: Synes også det skal betales, da pengene kommer ind igen.

Formanden: Vil undersøge sagen.

Jørn Vandbæk: Det er dyrt at uddanne officials og synes ikke DOA skal køre på frihjul

Birgitte Høyer: Skal betales

Pernille: Ønsker den øvrige bestyrelses mening

Søren Solgaard: Vil gerne se det på skrift

Anni Nielsen: Synes den skal betales

Formanden: Prøver at spare på vores kasse, da der har været flere tilfælde, hvor det ikke var nødvendig at betale for det.

Jørn Vandbæk: Det er vigtigt, at vi kommer ud og viser vores heste

Karsten Aase: Blev nævnt der skal søges, hvad er prisen ?

Jørn Vandbæk: Der skal søges om afholdelse af stævner først i DRF derefter i det enkelte distrikt

Jan Larsen: Synes også vi skal være med

Birgitte: Tage det positive med, vi skal være med

Jimmy ønskede at få det skåret ud i pap og synes det er for småligt. Løsning kunne være at sætte kontingentet op med 20 kr. og pengene er inde igen – mener vi skal huske at nytænke.

Pernille ønskede at få mening fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Jørn Vandbæk: Gælder om at få en ensartet bedømmelse med de samme officials, som også kommer de andre steder i DRF.

Niels Grøndahl: Synes både vi skal have vores egen avlsforbundschamp. og DRF’s champ.

Lena: Tror vi snakker forbi hinanden og synes når man har en aftale med DRF skal huske at give information.

Anni: Skal selv sætte os ind i tingene i dag.

Pernille: Man skal selv søge dispensation og selv rette henvendelse

Torben Bastholm: Kan vi ikke blive enige om, at bestyrelsen finder ud af det og rytterne skal ikke komme til at hænge på det.

Poul: Vi har ikke sagt vi ikke vil betale og best. finder ud af det.

Susanne: Synes ikke det er rytteren der skal betale.

 

Afgørelse:

Bestyrelsen undersøger sagen

 

Jimmy: Formål med facebook-gruppen - Hvem administrere den ?

Formanden: Er lidt overrasket, da han ikke kender den, foreningen har ikke noget med den at gøre

Jørn: Facebook er vejen frem og synes vi skal være med.

 

Afgørelse:

Bestyrelsen undersøger sagen.

 

Pernille: Har et spørgsmål vedr. rosetterne – dem vi bruger er for gammeldags og synes vi skal finde en anden leverandør.

Jørn: Støtter Pernille og kender en ny leverandør

Pernille: Medlemstallet er faldet med 45 – er det undersøgt hvorfor ?

Lena: Ved udsendelse af medlemskontingenter, sender vi ud til dem både som betalte ikke betalte sidste år og gør hvad vi kan for at opsamle tidl. medlemmer. Mange er også kun medlem, når man har en hest som skal kåres.

Pernille: Kan evt. godt gøre mere for ikke at tabe dem

Karsten: Giver Lena ret

Pernille: Sidste år forslag nedsat udvalg for løsning af billigere medlemskab og kontingentform.

Anne: Lavede nogle blade op til Roskilde dyrskue og det gav 0 i resultat og mener også det blev mailet.

Pernille: Skal måske gøres mere opmærksom på det og sæt det evt. i Oldenborgbladet og huske at følge op på det.

Formanden: Er lagt ud til aktivitetsudvalget, som skulle gøre noget ved det.

Tina Grooss: Synes også bestyrelsen skal huske at følge op på det, hvis ikke aktivitetsudvalget ikke gør noget


Dirigenten takkede for god ro og orden.

Referatet underskrevet og godkendt af:

_____________________ _______________________

Formand Erling Aabenhuus Dirigent Peter Lund

Middelfart Ridecenter, d. 23. februar 2013.

Referat af ordinær generalforsamling:

 

a.

Valg af dirigent:

Peter Lund valgt.

 

Valg af stemmetællere:

 

Camilla Eriksen

Pernille Mortensen

Jørn Vandbæk

 

Peter Lund kunne berette, at generalforsamlingen er lovlig indvarslet, beslutningslovlig og i gang.

 

Valg af referent:

Vibeke Vandbæk

 

Dødsfald:

 

Æresmedlem Svend Pedersen, Farsø

Æresmedlem Jens Hansen, Løkken

Kaj Pedersen, Dianalund

Hans H. Bak, Dronninglund

Thorkild Fransgaard, som var en af vore trofaste sponsorer

 

Der blev holdt et minuts stilhed ære være deres minde.

 

b. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed i det forløbne år.

 

Udnævnelse et fortjent æresmedlem:

 

Ivar Solgaard Nielsen

 

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til formandens beretning og den blev hermed godkendt.

 

c. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

 

Lena Fransgaard fremlagde et flot revideret regnskab.

 

Spørgsmål:

 

Niels Grøndahl: Stor ros og bifald til kasserer Lena Fransgaard og bestyrelsen, for et godt og stort stykke arbejde, som har resulteret i et flot regnskabsmæssigt resultat.

 

Regnskabet enstemmigt godkendt

 

d. Fastsættelse af kontingent:

 

Kontingentet fortsætter i 2013 uændret.

 

e. Indkomne forslag:

 

1.Forslag til ændring af kåringsreglerne og ikke vedtægterne vedr. hingstefremvisning indkommet fra Birgitte Høyer.

 

Spørgsmål og kommentarer:

 

Jimmy Quist synes vi skal støtte op om det, vi skal være bedre til at blive set og få det ud.

Anni Nielsen synes vi skal stemme ja og senere ligeledes det samme med hopperne

Pernille Mortensen vil gerne have, at vore heste skal være brugsheste

Ella Graversen, en 3 års hingst skal ikke være under rytter, men longe er super fint. Det blev bl.a. nævnt, at vi skal passe på ikke at sætte hobbyavlernerne af.

Camilla Eriksen er bekymret for for tidlig tilridning.

 

Svar fra Birgitte Høyer: God ide at starte tidligt, så vi bl.a. også kan tumle dem.

 

Susanne Mathiassen bakker op om forslaget.

 

Jørn Vandbæk: Synes gangarterne er tydelige i fri dressur og nyder synet af dem.

 

Niels Grøndal: Kom ind til sagens kerne, foreslår en vejledende afstemning til bestyrelsen.

 

Er det nødvendigt med mønstring, man ser dem jo også i mønstring på fast bund.

 

Niels Grøndal - Kan godt skære ned på tiden.

 

Formanden – Man kan måske også kræve lidt af hesten længere fremme ?

 

Torben Bastholm: Måske bedre at give mere tid, så hestene falder lidt mere til ro

inden fremvisning.

 

Birgitte Høyer: En tak til Karsten, efter avlsmødet er der kommet mere i bladet.

 

Vejledende skriftlig afstemning:

 

Ja:33

Nej:13

Blank: 3

 

 

2.Brugsprøve for hopper og vallakker deles op i en dressurdel og en springdel- dvs. et dressurresultat og et springresultat – forslag fra Tina Grooss

 

Punktet blev diskuteret igennem, om for og imod og der kom flere spørgsmål og kommentarer:

 

Anni: Anbefaler vi stemmer ja

Niels Grøndahl: Man kan evt. fremhæve hver resultat og så lave en samlet ?

Camilla Eriksen: Der skal sættes nogle flere regler op inden man kan tage stilling

Formanden: Fastsætter, at det er en brugsprøve og støtter Niels Grøndahls mening – det er dressuren man vægter

 

Formanden anbefaler man stemmer ja.

 

Skriftlig afstemning for opdelt dressurresultat, springresultat og til sidst et samlet

resultat:

 

Ja:45

Nej:2

Blanke:2

 

 

Frokostpause.

 

 

f. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

 

Der er i alt 49 stemmeberettiget.

 

På valg er:

 

Erling Aabenhuus

Poul Pedersen

Søren Solgaard Nielsen

 

Erling Aabenhuus - er villig til genvalg

Poul Pedersen - er villig til genvalg

Søren Solgaard Nielsen - er villig til genvalg

 

Forslag:

Thomas Rasmussen

Birgitte Høyer

 

Præsentation af de opstillede kandidater.

 

Skriftlig afstemning:

 

Resultat:

 

Følgende valgt:

Erling:25

Søren:40

Poul:24

Birgitte:24

Thomas:21

Omvalg pga. stemmelighed på Poul og Birgitte:

 

Poul:28

Birgitte:21

 

Resultat:

 

Erling Aabenhuus

Søren Solgaard

Poul Pedersen

 

 

Valg af 2 suppleanter:

 

Thomas Rasmussen

Birgitte Høyer

Pernille Mortensen

 

Præsentationsrunde af opstillede kandidater

 

Skriftlig afstemning:

 

Afstemning om suppleanter:

 

Thomas Rasmussen:19

Birgitte Høyer:21

Pernille Mortensen:38

 

Afstemning om 1. og 2. suppleant:

 

Resultat:

Pernille Mortensen : 35 stemmer1. suppleant

Birgitte Høyer:13 stemmer2. suppleant

 

 

g. Valg af revisorer, revisorsuppleant og suppleant:

 

Nuværende suppleanter Niels Grøndahl og Jørgen Arendt-Jensen er begge villige til genvalg.

 

Forslag:

Niels Grøndahl - er villig til genvalg

Jørgen Arendt-Jensen har tilkendegivet, at han er villig til genvalg, men er ikke tilstede i dag

 

Begge er genvalgt.

 

Valg af revisorsuppleant:

 

Jørgen Lambertsen

 

 

h. Eventuelt:

 

Debat, kommentarer og spørgsmål:

 

Tina Grooss: Fortalte om DOA’s Championat, der har Dansk Ride Forbund fået en ny regel – man skal have dispensation, som koster kr. 6.500,-. synes man rammer dem som skal starter og mener vi skal have licens.

 

Kommentarer til ovennævnte:

 

Pernille: Kan risikere at blive udelukket, hvis man ikke betaler

Formanden: Har ikke fået information og kan ikke gælde endnu.

Jørn Vandbæk: Læste op fra en mail modtaget fra DRF. Mener først det gælder fra 2014. Vi er nødt til at betale gebyret.

Tina: Synes også det skal betales, da pengene kommer ind igen.

Formanden: Vil undersøge sagen.

Jørn Vandbæk: Det er dyrt at uddanne officials og synes ikke DOA skal køre på frihjul

Birgitte Høyer: Skal betales

Pernille: Ønsker den øvrige bestyrelses mening

Søren Solgaard: Vil gerne se det på skrift

Anni Nielsen: Synes den skal betales

Formanden: Prøver at spare på vores kasse, da der har været flere tilfælde, hvor det ikke var nødvendig at betale for det.

Jørn Vandbæk: Det er vigtigt, at vi kommer ud og viser vores heste

Karsten Aase: Blev nævnt der skal søges, hvad er prisen ?

Jørn Vandbæk: Der skal søges om afholdelse af stævner først i DRF derefter i det enkelte distrikt

Jan Larsen: Synes også vi skal være med

Birgitte: Tage det positive med, vi skal være med

Jimmy ønskede at få det skåret ud i pap og synes det er for småligt. Løsning kunne være at sætte kontingentet op med 20 kr. og pengene er inde igen – mener vi skal huske at nytænke.

Pernille ønskede at få mening fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Jørn Vandbæk: Gælder om at få en ensartet bedømmelse med de samme officials, som også kommer de andre steder i DRF.

Niels Grøndahl: Synes både vi skal have vores egen avlsforbundschamp. og DRF’s champ.

Lena: Tror vi snakker forbi hinanden og synes når man har en aftale med DRF skal huske at give information.

Anni: Skal selv sætte os ind i tingene i dag.

Pernille: Man skal selv søge dispensation og selv rette henvendelse

Torben Bastholm: Kan vi ikke blive enige om, at bestyrelsen finder ud af det og rytterne skal ikke komme til at hænge på det.

Poul: Vi har ikke sagt vi ikke vil betale og best. finder ud af det.

Susanne: Synes ikke det er rytteren der skal betale.

 

Afgørelse:

Bestyrelsen undersøger sagen

 

Jimmy: Formål med facebook-gruppen- Hvem administrere den ?

Formanden: Er lidt overrasket, da han ikke kender den, foreningen har ikke noget med den at gøre

Jørn: Facebook er vejen frem og synes vi skal være med.

 

Afgørelse:

Bestyrelsen undersøger sagen.

 

Pernille: Har et spørgsmål vedr. rosetterne – dem vi bruger er for gammeldags og synes vi skal finde en anden leverandør.

Jørn: Støtter Pernille og kender en ny leverandør

Pernille: Medlemstallet er faldet med 45 – er det undersøgt hvorfor ?

Lena: Ved udsendelse af medlemskontingenter, sender vi ud til dem både som betalte ikke betalte sidste år og gør hvad vi kan for at opsamle tidl. medlemmer. Mange er også kun medlem, når man har en hest som skal kåres.

Pernille: Kan evt. godt gøre mere for ikke at tabe dem

Karsten: Giver Lena ret

Pernille: Sidste år forslag nedsat udvalg for løsning af billigere medlemskab og kontingentform.

Anne: Lavede nogle blade op til Roskilde dyrskue og det gav 0 i resultat og mener også det blev mailet.

Pernille: Skal måske gøres mere opmærksom på det og sæt det evt. i Oldenborgbladet og huske at følge op på det.

Formanden: Er lagt ud til aktivitetsudvalget, som skulle gøre noget ved det.

Tina Grooss: Synes også bestyrelsen skal huske at følge op på det, hvis ikke aktivitetsudvalget ikke gør noget


Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

 

 

Referatet underskrevet og godkendt af:

 

 

 

 

____________________________________________

Formand Erling AabenhuusDirigent Peter Lund

 

 

Middelfart Ridecenter, d. 23. februar 2013.

Referat af ordinær generalforsamling:

 

a.

Valg af dirigent:

Peter Lund valgt.

 

Valg af stemmetællere:

 

Camilla Eriksen

Pernille Mortensen

Jørn Vandbæk

 

Peter Lund kunne berette, at generalforsamlingen er lovlig indvarslet, beslutningslovlig og i gang.

 

Valg af referent:

Vibeke Vandbæk

 

Dødsfald:

 

Æresmedlem Svend Pedersen, Farsø

Æresmedlem Jens Hansen, Løkken

Kaj Pedersen, Dianalund

Hans H. Bak, Dronninglund

Thorkild Fransgaard, som var en af vore trofaste sponsorer

 

Der blev holdt et minuts stilhed ære være deres minde.

 

b. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed i det forløbne år.

 

Udnævnelse et fortjent æresmedlem:

 

Ivar Solgaard Nielsen

 

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til formandens beretning og den blev hermed godkendt.

 

c. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

 

Lena Fransgaard fremlagde et flot revideret regnskab.

 

Spørgsmål:

 

Niels Grøndahl: Stor ros og bifald til kasserer Lena Fransgaard og bestyrelsen, for et godt og stort stykke arbejde, som har resulteret i et flot regnskabsmæssigt resultat.

 

Regnskabet enstemmigt godkendt

 

d. Fastsættelse af kontingent:

 

Kontingentet fortsætter i 2013 uændret.

 

e. Indkomne forslag:

 

  1. Forslag til ændring af kåringsreglerne og ikke vedtægterne vedr. hingstefremvisning indkommet fra Birgitte Høyer.

 

Spørgsmål og kommentarer:

 

Jimmy Quist synes vi skal støtte op om det, vi skal være bedre til at blive set og få det ud.

Anni Nielsen synes vi skal stemme ja og senere ligeledes det samme med hopperne

Pernille Mortensen vil gerne have, at vore heste skal være brugsheste

Ella Graversen, en 3 års hingst skal ikke være under rytter, men longe er super fint. Det blev bl.a. nævnt, at vi skal passe på ikke at sætte hobbyavlernerne af.

Camilla Eriksen er bekymret for for tidlig tilridning.

 

Svar fra Birgitte Høyer: God ide at starte tidligt, så vi bl.a. også kan tumle dem.

 

Susanne Mathiassen bakker op om forslaget.

 

Jørn Vandbæk: Synes gangarterne er tydelige i fri dressur og nyder synet af dem.

 

Niels Grøndal: Kom ind til sagens kerne, foreslår en vejledende afstemning til bestyrelsen.

 

Er det nødvendigt med mønstring, man ser dem jo også i mønstring på fast bund.

 

Niels Grøndal - Kan godt skære ned på tiden.

 

Formanden – Man kan måske også kræve lidt af hesten længere fremme ?

 

Torben Bastholm: Måske bedre at give mere tid, så hestene falder lidt mere til ro

inden fremvisning.

 

Birgitte Høyer: En tak til Karsten, efter avlsmødet er der kommet mere i bladet.

 

Vejledende skriftlig afstemning:

 

Ja: 33

Nej: 13

Blank: 3

 

 

  1. Brugsprøve for hopper og vallakker deles op i en dressurdel og en springdel - dvs. et dressurresultat og et springresultat – forslag fra Tina Grooss

 

Punktet blev diskuteret igennem, om for og imod og der kom flere spørgsmål og kommentarer:

 

Anni: Anbefaler vi stemmer ja

Niels Grøndahl: Man kan evt. fremhæve hver resultat og så lave en samlet ?

Camilla Eriksen: Der skal sættes nogle flere regler op inden man kan tage stilling

Formanden: Fastsætter, at det er en brugsprøve og støtter Niels Grøndahls mening – det er dressuren man vægter

 

Formanden anbefaler man stemmer ja.

 

Skriftlig afstemning for opdelt dressurresultat, springresultat og til sidst et samlet

resultat:

 

Ja: 45

Nej: 2

Blanke: 2

 

 

Frokostpause.

 

 

f. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

 

Der er i alt 49 stemmeberettiget.

 

På valg er:

 

Erling Aabenhuus

Poul Pedersen

Søren Solgaard Nielsen

 

Erling Aabenhuus - er villig til genvalg

Poul Pedersen - er villig til genvalg

Søren Solgaard Nielsen - er villig til genvalg

 

Forslag:

Thomas Rasmussen

Birgitte Høyer

 

Præsentation af de opstillede kandidater.

 

Skriftlig afstemning:

 

Resultat:

 

Følgende valgt:

Erling: 25

Søren: 40

Poul: 24

Birgitte: 24

Thomas: 21

Omvalg pga. stemmelighed på Poul og Birgitte:

 

Poul: 28

Birgitte: 21

 

Resultat:

 

Erling Aabenhuus

Søren Solgaard

Poul Pedersen

 

 

Valg af 2 suppleanter:

 

Thomas Rasmussen

Birgitte Høyer

Pernille Mortensen

 

Præsentationsrunde af opstillede kandidater

 

Skriftlig afstemning:

 

Afstemning om suppleanter:

 

Thomas Rasmussen: 19

Birgitte Høyer: 21

Pernille Mortensen: 38

 

Afstemning om 1. og 2. suppleant:

 

Resultat:

Pernille Mortensen : 35 stemmer 1. suppleant

Birgitte Høyer: 13 stemmer 2. suppleant

 

 

g. Valg af revisorer, revisorsuppleant og suppleant:

 

Nuværende suppleanter Niels Grøndahl og Jørgen Arendt-Jensen er begge villige til genvalg.

 

Forslag:

Niels Grøndahl - er villig til genvalg

Jørgen Arendt-Jensen har tilkendegivet, at han er villig til genvalg, men er ikke tilstede i dag

 

Begge er genvalgt.

 

Valg af revisorsuppleant:

 

Jørgen Lambertsen

 

 

h. Eventuelt:

 

Debat, kommentarer og spørgsmål:

 

Tina Grooss: Fortalte om DOA’s Championat, der har Dansk Ride Forbund fået en ny regel – man skal have dispensation, som koster kr. 6.500,-. synes man rammer dem som skal starter og mener vi skal have licens.

 

Kommentarer til ovennævnte:

 

Pernille: Kan risikere at blive udelukket, hvis man ikke betaler

Formanden: Har ikke fået information og kan ikke gælde endnu.

Jørn Vandbæk: Læste op fra en mail modtaget fra DRF. Mener først det gælder fra 2014. Vi er nødt til at betale gebyret.

Tina: Synes også det skal betales, da pengene kommer ind igen.

Formanden: Vil undersøge sagen.

Jørn Vandbæk: Det er dyrt at uddanne officials og synes ikke DOA skal køre på frihjul

Birgitte Høyer: Skal betales

Pernille: Ønsker den øvrige bestyrelses mening

Søren Solgaard: Vil gerne se det på skrift

Anni Nielsen: Synes den skal betales

Formanden: Prøver at spare på vores kasse, da der har været flere tilfælde, hvor det ikke var nødvendig at betale for det.

Jørn Vandbæk: Det er vigtigt, at vi kommer ud og viser vores heste

Karsten Aase: Blev nævnt der skal søges, hvad er prisen ?

Jørn Vandbæk: Der skal søges om afholdelse af stævner først i DRF derefter i det enkelte distrikt

Jan Larsen: Synes også vi skal være med

Birgitte: Tage det positive med, vi skal være med

Jimmy ønskede at få det skåret ud i pap og synes det er for småligt. Løsning kunne være at sætte kontingentet op med 20 kr. og pengene er inde igen – mener vi skal huske at nytænke.

Pernille ønskede at få mening fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Jørn Vandbæk: Gælder om at få en ensartet bedømmelse med de samme officials, som også kommer de andre steder i DRF.

Niels Grøndahl: Synes både vi skal have vores egen avlsforbundschamp. og DRF’s champ.

Lena: Tror vi snakker forbi hinanden og synes når man har en aftale med DRF skal huske at give information.

Anni: Skal selv sætte os ind i tingene i dag.

Pernille: Man skal selv søge dispensation og selv rette henvendelse

Torben Bastholm: Kan vi ikke blive enige om, at bestyrelsen finder ud af det og rytterne skal ikke komme til at hænge på det.

Poul: Vi har ikke sagt vi ikke vil betale og best. finder ud af det.

Susanne: Synes ikke det er rytteren der skal betale.

 

Afgørelse:

Bestyrelsen undersøger sagen

 

Jimmy: Formål med facebook-gruppen - Hvem administrere den ?

Formanden: Er lidt overrasket, da han ikke kender den, foreningen har ikke noget med den at gøre

Jørn: Facebook er vejen frem og synes vi skal være med.

 

Afgørelse:

Bestyrelsen undersøger sagen.

 

Pernille: Har et spørgsmål vedr. rosetterne – dem vi bruger er for gammeldags og synes vi skal finde en anden leverandør.

Jørn: Støtter Pernille og kender en ny leverandør

Pernille: Medlemstallet er faldet med 45 – er det undersøgt hvorfor ?

Lena: Ved udsendelse af medlemskontingenter, sender vi ud til dem både som betalte ikke betalte sidste år og gør hvad vi kan for at opsamle tidl. medlemmer. Mange er også kun medlem, når man har en hest som skal kåres.

Pernille: Kan evt. godt gøre mere for ikke at tabe dem

Karsten: Giver Lena ret

Pernille: Sidste år forslag nedsat udvalg for løsning af billigere medlemskab og kontingentform.

Anne: Lavede nogle blade op til Roskilde dyrskue og det gav 0 i resultat og mener også det blev mailet.

Pernille: Skal måske gøres mere opmærksom på det og sæt det evt. i Oldenborgbladet og huske at følge op på det.

Formanden: Er lagt ud til aktivitetsudvalget, som skulle gøre noget ved det.

Tina Grooss: Synes også bestyrelsen skal huske at følge op på det, hvis ikke aktivitetsudvalget ikke gør noget


Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

 

 

Referatet underskrevet og godkendt af:

 

 

 

 

_____________________ _______________________

Formand Erling Aabenhuus Dirigent Peter Lund