§ 1 - Selektion

§ 2 - Afstamningskrav

§ 3 - Opdeling af hold ved bedømmelse

§ 4 - Eksteriørbedømmelsen

§ 5 - Løsespringning

§ 6 - Materialprøve

§ 7 - Veterinære undersøgelser

§ 8 - Afstamningskontrol

§ 9 - Afkomsstatistik


§ 1 - Selektion

Selektion af hingste består af afstamnings-vurdering, eksteriørbedømmelse, materialprøve.

stk. 2
Ved at deltage i selektionsforløbet kan hingste opnå bedækningstilladelse i Dansk Oldenborg Avl. Bedækningstilladelser tildeles i et afgrænset tidsrum med angivelse af startdato og slutdato.

stk. 3
3-årige hingste, samt hingste med bedækningstilladelse/bestået materialprøve, som pga. sygdom ikke kan møde til ordinær kåring, kan fremstilles til besigtigelse og evt. opnå bedækningstilladelse.


§ 2 - Afstamningskrav 

Hingste kan kun fremstilles, hvis deres afstamning kan godkendes efter de generelle kåringsregler § 6 stk. 2.

stk. 2
Hingste kan kun fremstilles til kåring, hvis de opfylder Dansk Oldenborg Avls afstamning og bedømmelseskriterier i min. 5 fædreled. Dvs. F, MF, MMF, MMMF, MMMMF. Samt 5 mødreled med OL eller en af DOA godkendt kåringsstatus.

stk. 3
Fuldblodshingste kan fremstilles uden at forældre og bedsteforældre er bedømt.


§ 3 - Opdeling af hold ved bedømmelse

Renavlet hold
Alle hingste, der har 88 til 100% oldenborgblod. Holdet opdeles i 3-års, 4-års og ældre.

stk. 2 - Forædlet hold
Alle hingste, der har mindst 25% og mindre end 88% oldenborgblodandel. Holdet opdeles i 3-års, 4-års og ældre.

stk. 3 - Fuldblod
Holdet opdeles ikke i aldersgrupper.


§ 4 - Eksteriørbedømmelsen 

Der udfærdiges en beskrivelse af hingsten, derudover gives karakterer for egenskaberne: Type, - hoved og hals, - skulder og manke, - overlinie og bagpart, - forlemmer, - baglemmer, - skridt, - trav, - galop og helhed.
Hingste skal opnå min. 7 i helhed for at kunne opnå bedækningstilladelse/kåring. Dog kan hingste med 7 eller mere i helhed også afvises. For hingste med mindre eksteriørmangler, men med særlig værdifuld afstamning, er der mulighed for opnåelse af en begrænset bedækningstilladelse.

Stk. 2
4 års og ældre hingste vises under rytter eller for vogn, hvor de vises i alle 3 gangarter under gangartsdommerens anvisninger. Hjælpetøjler, bandager, gamacher, klokker og lignende må ikke benyttes. Gangartsdommeren bedømmer såvel gangarter som hestens villighed og kapacitet. Denne bedømmelse indgår i den samlede bedømmelse for hingsten.


§ 5 - Løsespringning 

Hingstene fremvises i løsspringning efter kåringskommisionens anvisninger. Bedømmelsens resultat publiceres sammen med eksteriørbedømmelsen.


§ 6 - Materialprøve 

Hingste på 3 år og derover, der ikke ikke tidligere har været fremstillet, eller har aflagt godkendt materialprøve, skal såfremt de opnår avlsgodkendelse, møde til førstkommende materialprøve.

Stk. 2 - Minimumskrav til bestået materialprøve:

 • 3 års hingste 650 p.
 • 4 års hingste 682,50 p.
 • 5 års og ældre hingste 715 p.

Stk. 3

Hingste med bedækningstilladelse, som pga. dokumentet skade eller sygdom ikke kan indsynes til materialprøve, samt hingste som må udgå af materialprøven pga. skade eller sygdom kan eventuelt få deres bedækningstilladelse forlænget for det kommende år.

Hingste der udviser krybbebidning, strubepibning, væver, boxwalker, headshaking samt ondskabsfuldhed kan ikke få godkendt deres materialprøve. Hesten kan udelukkes fra færdiggørelse af materialprøven efter teknisk udvalgs beslutning.

Hingste som ikke møder til den førstkommende materialprøve og som ikke opfylder ovenstående krav, kan genfremstilles og eventuelt kun få adgang til førstkommende materialprøve.

4 års og ældre hingste vises under rytter eller for vogn, hvor de vises i alle 3 gangarter under gangartsdommerens anvisninger. Hjælpetøjler, bandager, gamacher, klokker og lignende må ikke benyttes. Gangartsdommeren bedømmer såvel gangarter som hestens villighed og kapacitet. Denne bedømmelse indgår i den samlede bedømmelse for hingsten.


§ 7 - Veterinære undersøgelser 

For at opnå avlsgodkendelse skal hingsten undersøges på kåringspladsen og godkendes af en dyrlæge, der er udpeget af bestyrelsen. Undersøgelsen skal omfatte de emner som Videncenter Hest, anbefaler ved avlsgodkendelse af hingste.

stk. 2
Hingste født fra 2004 og fremefter skal fremvise røntgenstatus. Røntgenstatus og -udtaelse fra røntgenudvalget skal foreligge på kåringsdagen. Det er udstillers eget ansvar at fremsende røntgenbilleder rettidigt til Hans Skovgaard, Nørlund Hestehospital.

Billederne må max. være 3 mdr. gamle og skal min. tages som følger:

 1. Alle 4 bens tåled i sideprojektioner (lateral/ medial projektion)
 2. Begge bagbens haser i 2 skråprojektioner (skrålateral og skråmedial) eller begge bagbens haser i 3 projektioner
  1. lateral/medial projektion
  2. dorsa/plantar projektion
  3. skrålateral projektion (115 grader)
 3. Begge bagbens knæled i sideprojektion, dvs. lidt skråt bagfra og ovenfra (lateral/medial projektion)
 4. Begge forbens hovseneben i oxspring projektion, hvor man også ser forbenets dragtbrusk.

§ 8 - Afstamningskontrol 

For at opnå avlsgodkendelse skal hingstens afstamning være verificeret (kontrolleret) ved hjælp af DNA.


§ 9 - Afkomsstatistik

Afkomsfremstilling bibeholdes som en frivillig foranstaltning.


Senest revideret på ekstraordinær generalforsamling i Skanderborg d. 26.02.2011